ประวัติกัญชา

1.ความหมายของกัญชาสายพันธุ์ของกัญชา
กัญชา หรือ ต้นกัญชา คือพืชชนิดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นยารักษาโรค
ในทางเภสัชวิทยา องค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลักของกัญชา คือ
เตตระไฮโดรแคนนาบินอล หรือที่เรียกกันว่า สาร(THC)
ซึ่งกัญชาเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีขนาดลำต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร
ลักษณะของใบกัญชาจะมีการแยกออกเป็นแฉก 5-8 แฉก
โดยทุกแฉกจะมีรอยหยักเป็นเอกลักษณ์ มีดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ
ตามกิ่งและก้านของต้นกัญชาแล้วแต่ลักษณะของสายพันธุ์นั้นๆ
โดยส่วนของกัญชาที่นำมาใช้ก็คือ บริเวณใบ ยอดช่อดอกและกิ่งก้าน
ปัจจุบันกัญชาใช้เป็นยานันทนาการหรือยารักษาโรค
และเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาหรือวิญญาณ
มีบันทึกการใช้กัญชาครั้งแรกตั้งแต่สหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล
และในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กัญชาถูกจำกัดตามกฎหมาย โดยปัจจุบันการครอบครอง
การใช้หรือการขายการเตรียมกัญชาปรุงสำเร็จซึ่งมีแคนนาบินอยด์ออกฤทธิ์ต่อจิตปร
ะสาทผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก สหประชาชาติแถลงว่า
กัญชาเป็นยาผิดกฎหมายที่ใช้มากที่สุดในโลก ในปี 2547
สหประชาชาติประมาณการบริโภคกัญชาทั่วโลกชี้ว่าประมาณ 4%
ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก (162 ล้านคน) ใช้กัญชาทุกปี และประมาณ 0.6%
(22.5) ใช้ทุกวัน
ว่าด้วยเรื่องของสายพันธุ์กัญชา
ในยุคสมัยนี้มีการพัฒนาทางด้านสายพันธุ์อย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการข
องตลาดโลกมากขึ้น เช่น การผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้สาร CBD มากกว่า THC
เป็นต้น แต่พื้นฐานที่เราควรต้องรู้นั้นคือ กัญชามีสายพันธุ์หลักๆ 3 ชนิด ได้แก่
1.Sativa หรือ ซาติว่า มีลักษณะลำต้นสูง ใบยาว เรียว สีเขียวอ่อน คล้ายต้นคริสมาส
เจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศแถบเอเชีย ใช้เวลาในการเพาะปลูก 9-16 สัปดาห์ (ใน
Sativa บางสายพันธุ์อาจสูงได้มากกว่านี้ และขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกด้วย) ในsativa มีสาร
THC สูงกว่า Indica เป็นสารที่ออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาท ทำให้คึกคัก ผ่อนคลายนั้นเองค่ะ

2.Indica หรือ อินดิก้า มีลักษณะลำต้นไม่สูงมาก เป็นพุ่ม ใบกว้างและสั้น สีเขียวเข้ม
เจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศที่หนาวเย็น ในIndica มีสาร CBD สูงกว่า Sativa
เป็นสารที่ออกฤทธิ์ ระงับประสาท ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆในร่างกาย
3.Ruderalis หรือ รูเดอราลิส/รูดาริส มีลำต้นที่เล็กและเตี้ย
ใบมีทั้งขนาดเล็กและกว้างผสมกัน มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศรัสเซีย
สามารถออกดอกได้เร็ว
แต่สายพันธุ์นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเพราะมีสารTHC/CBDที่ต่ำกว่า
สายพันธุ์Sativa/Indica ปัจจุบันได้มีการคิดค้นนำ Ruderalis มาทำการผสมเข้ากับ
Sativa/Indica เพื่อให้สาร THC/CBD พร้อมกับดึงลักษณะเด่นของมันออกมา
นั่นคือการออกดอกได้เร็วกว่าและได้สารที่ต้องการอย่างครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Your cart is empty

Go Shopping